• cs
  • fr
  • pl
  • en
  • de
  • it
  • ru

Pension je znovu plném provozu.

Podle rozhodnuti Vlády ČR  ubytovací služby jsou povolený od 17.05.2020 bez omezení.

Ovšem požadujeme po naších hostech rozumnou opatrnost,

dodržovaní odstupu při rozhovorech s personálem a ostatními hosty,

se zdržovat ve společných prostorech jen nezbytně nutnou dobu.

 Děkujeme.