• cs
  • fr
  • pl
  • en
  • de
  • it
  • ru

Pension je znovu plném provozu !!!

dle rozhodnuti Vlády ČR  ubytovací služby jsou povolený od 17.05.2020 bez omezení.

Ovšem požadujeme po naších hostech rozumnou opatrnost, 
dodržovaní odstupu při rozhovorech s personálem a ostatními hosty, 
se zdržovat ve společných prostorech jen nezbytně nutnou dobu.
 Děkujeme.